Textilåtervinning

Cirkulära lösningar är en del av vårt klimatlöfte för att minska klimatavtrycket för allt vi levererar till våra kunder med 50% på 5 år. Vår klimatåtervinningstjänst bygger på ett samarbete med Human Bridge och Sysav, där vi erbjuder ett abonnemang på vår textillåda som fylls på med textilier av er personals privata kläder såväl som arbetsrelaterade plagg.  

Syftet med vår återvinningstjänst är att möjliggöra ett cirkulärt flöde av textilier, där vi säkrar återvunna fiber/material för egen produktion samt kan erbjuda en helhetslösning till er som kunder vid byte av profilkläder.  För projektet som helhet är syftet att möjliggöra för ett cirkulärt flöde av textilier, där vi säkrar återvunna fibrer/material för egen produktion samt kan erbjuda en helhetslösning till er som kunder vid byte av profilkläder.

Tjänsten möjliggörs bland annat av samarbetspartnern Human Bridge som sorterar allt material och ser vad som går att använda till återbruk och second hand och vad som bör återvinnas. Delar av alla insamlade textilier så som sjukvårdsutrustning och kläder skickas till människor i utsatta länder.

Vår andra partner är Sysav som bedriver en omfattande verksamhet med återvinning, behandling, energiutvinning och destruktion av avfall. Sysav har uppfört en textilsorterings-anläggning där textilmaterial tas emot för sortering innan det avsätts för att kunna användas som fibrer i nya textilier.

Pilotprojektet som avslutades under 2022 har varit mycket lyckat och vi ser fram emot att kunna erbjuda fler kunder denna lösning.

Vill du veta mer? Kontakta vårt CSR-team: CSRSweden@lyreco.com

Citat från kund