Staples Textilåtervinning

Textilåtervinning i nytt pilotprojekt

Staples har startat ett pilotprojekt kring textilåtervinning med fokus på att tillhandahålla återvinningskärl för kläder/textilier på arbetsplatser runt om i Sverige. Insamlingen ska vara tillgänglig för arbetsplatsens  personals privata kläder såväl som arbetsrelaterade plagg.

Pilotprojektets syfte är att undersöka intresset  kommer att fungera med involverade parter.   För projektet som helhet är syftet att möjliggöra för ett cirkulärt flöde av textilier, där vi säkrar återvunna fibrer/material för egen produktion samt kan erbjuda en helhetslösning till er som kunder vid byte av profilkläder.

Projektet möjliggörs bland annat av samarbetspartnern Human Bridge som sorterar allt material och ser vad som går att använda till återbruk och second hand och vad som bör återvinnas. Delar av alla insamlade textilier

så som sjukvårdsutrustning och kläder skickas även tilll människor i utsatta länder.

 Vår andra partner är Sysav som bedriver en omfattande verksamhet med återvinning, behandling, energiutvinning och destruktion av avfall. Sysav har uppfört en textilsorterings-anläggning där textilmaterial tas emot för sortering innan det avsätts för att kunna användas som fibrer i nya textilier.

Projektet har hittills varit mycket lyckat och vi ser fram emot att kunna erbjuda fler kunder denna lösning.

Vill du veta mer? Kontakta vårt CSR-team: CSRSweden@staples-solutions.com

Citat från kund